Over de Bieb

Aanmelden als vrijwilliger

Wat fijn dat je er over nadenkt om vrijwilliger te worden! Wil je onderstaand formulier invullen als je een beslissing hebt genomen?

De functieprofielen vind je op bibliotheekdalfsen.nl/over-ons/word-vrijwilliger.

Upload je CV of gebruik de tekstvakken om te vertellen over je werkervaring, opleiding en vaardigheden.

We willen graag van je weten hoe jij tegen het vrijwilligerswerk van de Bibliotheek aankijkt.

Wanneer ben je beschikbaar voor vrijwilligerswerk bij de Bibliotheek?

Tot slot: ruimte voor vragen of opmerkingen

In verband met verwerking van persoonlijke gegevens dient akkoord te worden gegaan met onze privacyverklaring.

ANBI geregistreerd

AnbiDe Bibliotheek, daar geeft u om

Draagt u de Bibliotheek Dalfsen een warm hart toe?

Word dan sponsor of donateur!

Er zijn verschillende culturele en educatieve projecten die uw bijdrage - met belastingvoordeel - verdienen. De Bibliotheek Dalfsen heeft een prachtig aanbod aan literatuur en lectuur voor volwassenen en jeugd. Maar dat is niet het enige wat wij te bieden hebben. Met workshops, lezingen en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten aan de leestafel dragen wij bij aan het sociale en culturele leven in onze gemeente. Wij ondersteunen het onderwijs met programma's voor leesbevordering en zetten ons in om groepen met een achterstand, zoals laaggeletterden, een plaats te laten vinden in de maatschappij.

Om onze dienstverlening de komende jaren uit te kunnen breiden is uw sponsorbijdrage, erfenis of donatie meer dan welkom!

Bedrijven kunnen hun gift aan een cultureel doel met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting; particulieren voor 25 procent extra van de inkomstenbelasting. De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf-of schenkbelasting. Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig genieten.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Anke Bruggeman (directeur ad interim), T 0529-435755, E   .

De Bibliotheek Dalfsen staat geregistreerd als ANBI-instelling. Hieronder treft u de hiervoor van belang zijnde gegevens aan:

Naam: de Bibliotheek Dalfsen
RISN / Fiscaal nummer: NL8113.32.317.B01
Contactgegevens: Ruigedoornstraat 108, 7721 BR, T 0529-432413, E

Samenstelling Bestuur
Beloningsbeleid: via salarisregeling CAO openbare bibliotheken
Doelstelling: zie de kadernota
Financiële verantwoording: zie Jaarrekening
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie het Jaarverslag

Bestuurssamenstelling

Anton Erich Voorzitter
Yvonne te Woerd Secretaris
Henk van 't Hag Penningmeester
Dick ten Klooster Algemeen lid
Jan Sjirk Rodenboog   
Algemeen lid
   
   

logo

Toekomststrategie

Toekomststrategie

Sinds 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Wsob) van kracht. De wet schrijft voor dat elke bibliotheek verplicht zich bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling en verbetering van maatschappelijke kansen.
De bibliotheek biedt de mogelijkheid tot lezen, leren, informeren, ontmoeting en debat en het kennis laten maken met kunst en cultuur.

Onze bibliotheek heeft deze wettelijke kaders, via de provinciale programmalijnen vertaalt in 3 thema’s te weten:

  • Iedereen doet mee: het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van de maatschappelijke kansen
  • Jeugd en Onderwijs: samen met het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs activiteiten initiëren die onze jeugd inspireert en motiveert tot het vergroten van de eigen kennis. De 21ste eeuwse vaardigheden zijn daarvoor het vertrekpunt.
    Naast boeken zijn andere informatievormen belangrijk zoals beelddagboeken, muziek, games, vlogs en debatsessies.
  • Cultuur: het actief bevorderen van cultuuruitingen die de bovenstaande 2 thema’s kunnen ondersteunen.

In de kadernota en het meerjarenbeleidsplan tot 2022 kunt er u meer over lezen.

 

Meer artikelen...