Preventiebeleid en gedragscode

Een veilige omgeving is belangrijk. Dit betekent dat, naast de aanwezigheid van een fysiek veilige omgeving en veilige materialen, men zich ook veilig moet kunnen voelen. Dit geldt voor alle mensen die voor Bibliotheek Dalfsen actief zijn en zeker wanneer we als organisatie met en voor minderjarigen of anderzins kwetsbare groepen werken. Daarom is er preventiebeleid met een gedragscode waarin staat waar iedereen zich aan moet houden.

Naar het preventiebeleid met gedragscode