Resultaten 1 - 10 van 17

Het is de wens van veel inwoners en hun naasten: tot op hoge leeftijd in hun eigen vertrouwde  omgeving blijven wonen. Het liefst zo comfortabel, zelfstandig en veilig mogelijk. Gelukkig is er met slimme technologie veel mogelijk om die wens waar te maken. In Dalfsen heeft een aantal inwoners hiermee al goede en plezierige ervaring opgedaan. Deze eerste successen worden in Dalfsen de komende drie jaar uitgebreid tot 400 inwoners. Het project heet SET en staat voor Stimulering EHealth Thuis.  

 

Gebruiksvriendelijke tablet

Dalfsen start niet op nul. De basis is al gelegd met de Uitprobeer Dienst Dalfsen. Dat gebeurt in samenwerking met Saam Welzijn, de Bibliotheek, Woningcorporatie Vechthorst- en VechtdalWonen en Rosengaerde. De inwoners werken met de zeer gebruiksvriendelijke Compaan tablet. Via deze tablet kan met Apps een beroep worden gedaan op het eigen netwerk zoals snel contact met de kinderen. Maar ook op Dag! en Doen bekijken wat er aan activiteiten is in Dalfsen en daarbij vervoer via Automaatje regelen. En zelfs het luisteren naar een kerkdienst kan online worden gevolgd. Maar ook het contact met bijvoorbeeld de thuiszorg, een maatschappelijk begeleider, de wijkverpleegkundige of een behandelaar wordt zo eenvoudig gemaakt. 

 

Mooie voorbeelden langer thuiswonen

Er zijn al prachtige voorbeelden van hoe in de praktijk inwoners daardoor langer comfortabel, zelfstandig en veilig thuis kunnen blijven wonen. Zo zei een oudere inwoner: “Ik voel mij trots omdat ik jullie moderne tijd nu beter begrijp en mee kan blijven doen.” En een dochter van haar vader kan zo weer genieten van een goede nachtrust waardoor het overdag ook gemakkelijker is om de zorg voor vader vol te houden. 

SET gaat over de begeleiding en stimulering van het gebruik van EHealth voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking die thuis wonen. En dat willen we met elkaar realiseren! De professionals gaan met elkaar samenwerken en ook de vele vrijwilligers (en vrijwilligersorganisaties) in Dalfsen worden daarbij betrokken. Met als doel dat daarmee honderden inwoners op een prettige manier worden begeleid met EHealth thuis! En de inwoner kan met SET de tablet eerst een periode uitproberen waarbij een vrijwilliger ondersteunt in het omgaan met de Compaan-Tablet.

 

Inzet inwoners en vrijwilligers erg belangrijk

SET is een project voor drie jaar en dat vraagt veel van welzijn- en zorgorganisaties en hun medewerkers. Maar essentieel is ook de inzet van vrijwilligers en de behoefte van inwoners zelf. Om EHealth bij iedereen onder de aandacht te brengen en het plezier van eHealth te laten zien organiseert het SET team een aftrap in de EHealth week van eind januari 2020. Het thema is zien, doen en ervaren!

 

SAVE THE DATE (inloop vanaf 14.30 uur)

  • Maandag 27 januari in De Spil Nieuwleusen van 15.00 – 16.30 uur.
  • Donderdag 30 januari in De Mozaïek in Lemelerveld van 15.00 - 16.30 uur.
  • Vrijdag 31 januari in De Trefkoele+ in Dalfsen van 15.00 - 16.30 uur.

Iedereen is van harte welkom op één van deze bijeenkomsten. Meld je aan en deel dit met je collega’s en/of je vrijwilligers en je netwerk! Aanmelden? Stuur een berichtje naar:   Je ontvangt dan een ontvangstbevestiging en het programma.

Alvast een voorproefje? Neem een kijkje bij deze websites: www.ehealthweek.net, www.icthealth.nl/nieuws/vws-lanceert-subsidieregeling-e-health-voor-ouderen/, www.uwcompaan.nl.

Met een financiële bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder de naam van ‘Stimuleringsregeling eHealth Thuis’ kunnen mensen langer thuis (blijven) wonen. In Dalfsen gaat Saam Welzijn de komende jaren in nauwe  samenwerking met de gemeente Dalfsen, Carinova, RIBW GO en De Kern het ondersteunend netwerk van 400 inwoners uitbreiden met hulp van slimme leef-technologie. Dat gebeurt met ondersteuning van professionals en vele vrijwilligers. 

Woensdag 5 februari en 18 februarigeeft Drs. Marc Roth een inkijk in het meest gesloten land ter wereld: Noord-Korea. De lezing met als titel ‘de verbeelde werkelijkheid’ neemt je mee naar een land  waarvan je een groot gedeelte nog altijd niet kunt bezoeken. Dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn om “buiten de gebaande paden” te gaan.

Marc Roth deed dat en geeft een lezing over dit bijzondere land. Niet alleen vertelt de heer Roth over Noord-Korea, ook laat hij bijzondere beelden en video’s zien.

Waar:              5 februari in De Spil – Nieuwleusen / 18 februari in de Trefkoele+ in Dalfsen

Aanvang:        20.00 uur

Entree: gratis.

Marc Roth organiseert met zijn reisorganisatie ‘Roth Spark Travel’ reizen naar Noord-Korea. De plekken, plaatsen en dingen die je tijdens zo’n reis te zien krijgt maken het land trots, maar dat wil niet zeggen dat je in een oneindig durend toneelstuk terecht komt. Je mag weliswaar niet alleen de straat op en wordt altijd begeleidt door twee gidsen en een chauffeur, maar zeker als je alleen of met een kleine groep bent zijn er soms echt wel mogelijkheden om ‘buiten de gebaande paden’ te gaan.

Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea en uithangbord van het land transformeert zich de laatste jaren tot een ‘socialistische sprookjesstad’ in een bijna surrealistisch decor. Verbeelde werkelijkheid die een ideale samenleving wil tonen. Dit zie je ook op het gebied van kunst, waar socialistisch realisme de enige toegestane stroming is. Kunst moet namelijk duidelijk zijn voor iedereen en kunstenaars zijn altijd schatplichtig aan het regime.

Bij een bezoek aan Noord-Korea dringt dus voortdurend de vraag op: wat is waar en wat is de werkelijkheid? En is de werkelijkheid die we daar te zien krijgen überhaupt wel waar? En wordt ons beeld van Noord-Korea niet gekleurd door onze ‘Westerse bril’?

 

De bibliotheek vergroot je wereld.

Het Taalpunt is de plek waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over taal, rekenen en digitale vaardigheden. Van lezen en schrijven tot spreken en luisteren, op elk niveau. Het Taalpunt heeft een spreekuur waar je zo binnen kunt lopen, zonder afspraak. Vanaf 20 januari is er, naast het spreekuur van Dalfsen en Nieuwleusen, ook een spreekuur in Lemelerveld. Elke maandag kunnen mensen daar terecht met hun vragen voor persoonlijk advies. Het spreekuur vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur in de Mozaïek.

Sabine Sijbom is Taalcoördinator bij de bibliotheek en is aanwezig bij het spreekuur. “Op 20 januari zit ik klaar met koffie en wat lekkers en hoop zo veel mogelijk mensen te ontmoeten die interesse hebben in het beter leren van de taal, rekenen of het werken op de computer. Iedereen is welkom.” 

 

Naast het spreekuur is Sabine Sijbom ook telefonisch te bereiken via 06 33834681.

Ook in 2020 staan de voorlezers van de VoorleesExpress weer klaar voor gezinnen in de gemeente Dalfsen om voor te lezen. Dat is belangrijk, want door voorlezen zet je in op gelijke kansen in het onderwijs. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Naast de bestaande gezinnen zoekt de VoorleesExpress nieuwe gezinnen om voor te lezen. Daarom doen we een oproep aan deze gezinnen om zich aan te melden. Ook roepen we mensen op die een gezin kennen dat in aanmerking kan komen, om deze gezinnen op de VoorleesExpress te wijzen.

Gezinnen die meedoen met de VoorleesExpress krijgen een half jaar lang bezoek van een vrijwilliger die bij hen thuis komt om voor te lezen en taalspelletjes te doen. Samen met de ouders streeft de vrijwilliger ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen. De VoorleesExpress helpt hen daarbij.

Mensen die willen deelnemen aan de VoorleesExpress of een gezin kennen dat in aanmerking komt kunnen zich melden bij: Nicolet Korenblik, projectleider VoorleesExpress via

.

De afgelopen maanden heeft Janko Ekkel, uitgever, auteur en schrijfcoach, op een interactieve manier de vijfdelige workshop SCHRIJVEN gegeven.
Dit vond plaats in De Spil te Nieuwleusen, in samenwerking met de bibliotheek.

Volgens de deelnemers waren het vijf fantastische avonden, waarin met veel enthousiasme de belangrijkste elementen van het schrijven aan bod zijn gekomen, waaronder: Personages bedenken, vertonend schrijven, zintuiglijke waarnemingen, structuur, conflict en openingsscène, perspectief etc.

De volgende schrijvers hebben de vijfdelige workshop succesvol afgesloten:
Edith Spanninga
William Teerlinck
Bertus Grotenhuis (helaas niet op de foto)

Afgelopen maandag kregen de deelnemende schrijvers, uit handen van Anke Bruggeman, het certificaat SCHRIJVEN.

De volgende vijfdelige workshop zal binnenkort weer worden ingepland. Voorafgaand zal er tijdens een introductieavond informatie worden gegeven over de workshops.

Maandag 6 januari (introductieavond)

Maandag 20 januari (1e workshop)
Maandag 3 februari (2e workshop)
Maandag 24 februari (3e workshop)
Maandag 9 maart (4e workshop)
Maandag 30 maart (5 workshop)www.boekwriter4all.nl

In de Week van de Mediawijsheid lanceert Oefenen.nl in samenwerking met Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen een nieuwe versie van ‘Klik & Tik. Het internet op’. De lancering vindt plaats op donderdag 14 november om 14.00 uur in Kulturhus de Spil in Nieuwleusen. Naast een openingswoord door Anke Bruggeman, directeur van Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen en burgemeester van Dalfsen Erica van Lente, komt schrijfster Marian Berk vertellen over hoe belangrijk het is dat je digitaal mee kunt doen.

Digitale vaardigheden

De bibliotheek vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen en zijn of haar kennis en vaardigheden kan ontwikkelen. Met de Klik & Tik programma’s kan iedereen op een laagdrempelige manier leren omgaan met de computer, het internet en sociale media en daarom biedt de bibliotheek deze cursussen gratis aan. Zo leer je in stapjes digitale basisvaardigheden. Dus een computer of tablet aan- en uitzetten, omgaan met de muis, klikken, slepen, scrollen. Daarna ga je het internet op. Om websites te zoeken, iets te kopen, een reisje te boeken of foto’s te uploaden.

Vanaf 2020 is deze cursus gratis beschikbaar in de bibliotheek in Dalfsen, in Nieuwleusen en in Lemelerveld. Meer informatie over deze cursus is beschikbaar via het Infopunt in het Kulturhus.

Datum lancering: Donderdag 14 november

Aanvang: 14.00 uur

Adres: Kulturhus De Spil in Nieuwleusen / Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen

 De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via

Woensdag 30 oktober is in De Spil in Nieuwleusen de fototentoonstelling Sterke verhalen van sterke vrouwen wereldwijd geopend. Een tiental foto’s en verhalen van vrouwen uit Kenia en Nederland. De foto’s en verhalen zijn nog een aantal dagen te bewonderen.

Tevens heeft Ankie Dunnewind een presentatie gegeven over haar boek :” On bereikbaar”. Een bundel verhalen over vier vrouwen die het land van herkomst ontvluchtten en in Nederland asiel kregen.

In november kunnen alle leerlingen van groep 7 en 8 op de basisscholen in de gemeente Dalfsen zich verdiepen in een spannend en actueel boek, Borealis van Marloes Morshuis. Aan de hand van dit boek gaan leerlingen met elkaar in gesprek over het thema van Nederland Leest Junior: duurzaamheid.

De bibliotheek wil het onderwerp en de campagne graag ondersteunen en schenkt daarom dit jaar elke school één pakket gratis. De leesconsulenten komen de boeken introduceren in de groepen. Ook de brugklassen van het Agnietencollege doen mee aan deze landelijke campagne.

Voor meer informatie:

Nicolet Korenblik
Jeugdspecialist Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen

06-45876830

Winaars van de Online game Codewoord zijn : Jet en Ila uit groep 5 van de A. Baron van Dedemschool uit Hoonhorst.
Speciaal voor de Kinderboekenweek 2019 (2 t/m 13 oktober 2019) konden kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar via de Bibliotheek de online game ‘Codewoord’ spelen. Het spel legt de link tussen het Kinderboekenweekthema ‘Voertuigen’ met als motto ‘Reis mee!’ en de online spel- en
belevingswereld van kinderen van vandaag.
Jet en Ila zijn als winnaar geloot uit de inzenders van het juiste Codewoord. 

Leuk toch wat je met green screen kunt beleven!
Gemaakt bij de workshop green screen op de Roald Dahl dag in de bibliotheek.
De tekening gemaakt door Chantal Dijkman met op de foto Leon Dijkman.