Resultaten 1 - 10 van 10

Bij het Infopunt kunnen mensen terecht met al hun vragen over zorg en welzijn: persoonlijke, praktische, complexe of eenvoudige vragen.
Het Infopunt is de plek waar deze vragen verhelderd worden en waar mensen -als dat nodig is- doorverwezen worden naar een gespecialiseerde organisatie.

Voor de bemensing van het Infopunt Nieuwleusen zijn wij op zoek naar meerdere vrijwilligers.
Als vrijwilliger van het Infopunt ben je het eerste aanspreekpunt voor bezoekers van het Infopunt.
Je maakt deel uit van een prettig en collegiaal team van medewerkers van o.a. de Bibliotheek, Saam Welzijn, MEE, Humanitas.

Omvat: 

1 dagdeel per week, bij voorkeur dinsdagochtend, donderdagmiddag of donderdagavond.

 2 uren per week

Wij vragen:

Bereid om in een rooster mee te draaien - Bereid om training en scholing te volgen - Je kunt op gepaste wijze met vertrouwelijke informatie omgaan en respecteert de privacy van mensen

Wij bieden:

Je wordt ingewerkt en begeleid door medewerkers van Saam welzijn.

Training in o.a. vraagverheldering en de sociale kaart van Dalfsen.

Voor meer informatie en/of aanmelden:

Alie Buit
tel. 06 519 82259; e-mail:  

‘Werken met de e-overheid’ 

Voor mensen die nieuw in Nederland komen wonen kan de Nederlandse maatschappij ingewikkeld in elkaar steken. Met name het doorgronden van de verschillende (digitale) overheidsdiensten is geen makkelijke opgave voor grote groepen mensen. Dit geldt ook voor vluchtelingen. 

Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen gaat vanaf het najaar 2019, in samenwerking met Saam Welzijn, de cursus ‘Werken met de e-overheid’ organiseren voor vluchtelingen.  Hiervoor is de Bibliotheek op zoek naar een docent.

 

Samenleven doe je met elkaar. In een inclusieve samenleving heeft iederéén de mogelijkheid om ‘mee te doen en erbij te horen’. Toch vormt digitalisering van de maatschappij én overheid een steeds groter struikelblok voor mensen die niet digitaal vaardig genoeg zijn om op deze manier te communiceren. Daarom starten de Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen en Saam Welzijn samen met de partners van het Infopunt een Informatiepunt digitale overheid. Gisteren vond de opening plaats in de Trefkoele+.

De opening werd bijgewoond door zo’n 70 mensen. Wethouder Jan Uitslag presenteerde een quiz en deed de openingshandeling. Anke Bruggeman, directeur Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, interviewde live een aantal ervaringsdeskundigen om zo te laten zien wat het Informatiepunt digitale overheid kan betekenen.

De Informatiepunten digitale overheid starten op initiatief van landelijke publieke dienstverleners en de Koninklijke Bibliotheek omdat er in de Nederlandse samenleving sprake is van een steeds verdere digitalisering van de dienstverlening van landelijke en lokale overheden. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland ongeveer vier miljoen burgers zijn die zaken doen met de digitale overheid lastig vinden. Met de Informatiepunten digitale overheid wordt hulp dichtbij huis geboden.

In de gemeente Dalfsen is het Informatiepunt digitale overheid ondergebracht bij het Infopunt. Het verstrekken van informatie over de (digitale) overheid past goed bij de opzet en aard van het Infopunt. Inwoners worden verder geholpen met vragen over bijvoorbeeld huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belasting of PGB. Medewerkers van het Infopunt helpen hen ter plekke op weg of verwijzen door naar lokale partners als het gaat om persoonsgebonden informatie.

Een gemoedelijke ochtend in De Spil. Tijmen Visscher wacht op de eerste bezoekers van het Infopunt. Elke week is hij er te vinden om mensen met allerlei vragen te helpen. Tot nu toe hebben bezoekers vooral “wegwijs” -vragen over de activiteiten die te doen zijn in het Kulturhus, waar de muzieklessen zijn, of er iemand is van de Bibliotheek, noem maar op. Vragen over zorg en welzijn worden ook gesteld, maar nog niet zo veel. “Het Infopunt bestaat nog niet zo lang en moet nog bekender worden, misschien dat mensen dan ook met andere vragen komen. Men onderschat het nut van het Infopunt,” aldus meneer Visscher. En dat terwijl mensen echt voor heel veel vragen bij het Infopunt terecht kunnen: van vragen over formulieren, opvoeding, mantelzorg, computers, hulpmiddelen, taal, noem maar op.

Burgemeester Erica van Lente bezocht gisteren de Bibliotheek Nieuwleusen in De Spil. We bespraken o.a. de ontwikkelingen rond leesbevordering voor Jeugd en Onderwijs en Digitale Geletterdheid. Verder de opstart van de Makersplaats met nieuwe technologische apparatuur(lasersnijder, vinylsnijder en 3D-printer) en zaken rond het Vrijwilligersbeleid.


Kennismaken met Erica van Lente

 

Bibliotheek en Historische Kring zoeken oorlogsherinneringen en –materialen

DALFSEN - De bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen en de Historische Kring Dalfsen hebben de handen ineen geslagen ter voorbereiding van de viering van ‘75 jaar vrijheid’. In de aanloop daar naartoe – het zwaartepunt van de activiteiten ligt in april en mei 2020 – zoeken beide organisaties naar verhalen over de oorlog en de bevrijding, en materialen die daar verband mee houden.

Eind 2018 bestaat BoekStart voor baby’s 10 jaar; dit feestelijke feit wordt het hele jaar door gevierd.
Bijna alle Bibliotheken in Nederland werken inmiddels met BoekStart.
Ouders van baby’s ontvangen vanuit de gemeente of op het consultatiebureau een brief met een waardebon. Hiermee worden ze uitgenodigd om in de Bibliotheek hun kindje gratis lid te maken en het BoekStartkoffertje, met daarin 2 leuke babyboekjes, op te halen.

Vanwege het jubileumjaar is er een extra verrassing.
In een aantal BoekStartkoffertjes is een zogenaamde Gouden Wikkel verstopt.
De gelukkige vinder wint een BoekStart verrassingspakketje van de Bibliotheek.

De Bibliotheek is sinds 2018 aangesloten als leslocatie bij de landelijke organisatie SeniorWeb. Dat betekent dat wij vooraan staan in alle nieuwe ontwikkelingen en innovaties op het gebied van digitale cursussen, de digitale overheid. SeniorWeb heeft in 2017 een convenant gesloten met de VOB (Vereniging van Openbare Bibliotheken) en de KB (Koninklijke Bibliotheek). In dit convenant is afgesproken dat de Bibliotheken DE plek zijn voor alle informatie, ontwikkelingen, cursussen en trainingen voor iedereen, van jong tot oud, op het gebied van de digitale snelweg. En deze snelweg ontwikkelt zich in een razend tempo waardoor het voor iedereen een uitdaging is deze te blijven volgen. Onze Bibliotheek wijst u de weg in 2019!

Woensdag 17 oktober 2018 was de studiebijeenkomst begrijpend lezen van de samenwerkende bibliotheken, Staphorst, Salland, Ommen en Dalfsen - Nieuwleusen.

Er waren maar liefst 23 scholen met 70 mensen vertegenwoordigd. De interactieve lezing werd verzorgd door Wenckje Jongstra en Hugo van den Ende van de Katholieke Pabo Zwolle.

Aan de hand van het thema insecten hebben we geleerd om anders naar begrijpend lezen te kijken om er voor te zorgen dat het geen apart vak meer is.

Kinderen zijn nieuwsgierig en stellen vragen en gaan in verschillende boeken op zoek naar antwoorden. Praten over boeken is daarbij net zo belangrijk als het lezen zelf.

Is een oorworm een insect? En een regenworm? Een spin dan?

Lezen is leuk! Maar wat als je de Nederlandse taal niet goed beheerst? Dan kom je niet goed mee op school.
Vrijwilligers van de VoorleesExpress zetten zich in om taalachterstand en laaggeletterdheid terug te dringen.
Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen is op zoek naar enthousiaste voorlezers die wekelijks bij gezinnen thuis willen voorlezen.
Samen met het gezin zorg je ervoor dat ouders na 20 weken zelf in staat zijn om kinderen te stimuleren in taal.