Nieuws | Blijf up-to-date over de Bibliotheek

Start ‘Bibliotheek op School’ op Cazemierschool Oudleusen

Start ‘Bibliotheek op School’ op Cazemierschool Oudleusen

Op woensdag 10 november legden Bibliotheek Dalfsen en de Cazemierschool in Oudleusen officieel hun samenwerking vast. Doel van de samenwerking is een ‘Bibliotheek op School’ te realiseren die bijdraagt aan het onderwijsconcept van de school. Linda Pereboom, directeur van de school en Jackeline Mekkes, directeur van de bibliotheek zijn blij met de overeenkomst.

De Cazemierschool is een tweejarig traject gestart onder begeleiding van de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) om het leesonderwijs te verbeteren aan de hand van ‘Rijke taal’. Daarvoor zijn veel rijke teksten en jeugdliteratuur nodig in alle groepen. Ook voor de zaakvakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde wordt op deze Jenaplanschool geen gebruikt gemaakt van reguliere methodes, maar vormen boeken een belangrijke bron.

Investeren in rijke taal

De ‘Bibliotheek op School’  wordt door de school zelf gefinancierd. De school investeert NPO gelden (die zij van het Rijk kregen om achterstanden ontstaan door corona in te halen) en de Medezeggenschapsraad levert ook een bijdrage. School en ouders trekken samen op om de ruimte waarin de bibliotheek komt op te knappen. Vanuit de bibliotheek werken de jeugdspecialist en leesconsulent samen met de leescoördinator en het team op de school aan leesbevordering en leesplezier.

Wensenlijst met boeken

Alle groepen hebben een wensenlijst ingeleverd met boeken die ze graag in de schoolbibliotheek willen hebben. Leerlingen gaan, net als in de bibliotheek in Oudleusen, werken als bibliotheekbrigade. De voorbereidingen zijn in volle gang. Fase één van het traject is al ingevoerd:  elke dag wordt er op een vast tijdstip door iedereen op school gelezen. De officiële opening van de schoolbibliotheek staat voor januari gepland.