Resultaten 11 - 20 van 25

Het Taalpunt is de plek waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over taal, rekenen en digitale vaardigheden. Van lezen en schrijven tot spreken en luisteren, op elk niveau. Het Taalpunt heeft een spreekuur waar je zo binnen kunt lopen, zonder afspraak. Vanaf 20 januari is er, naast het spreekuur van Dalfsen en Nieuwleusen, ook een spreekuur in Lemelerveld. Elke maandag kunnen mensen daar terecht met hun vragen voor persoonlijk advies. Het spreekuur vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur in de Mozaïek.

Sabine Sijbom is Taalcoördinator bij de bibliotheek en is aanwezig bij het spreekuur. “Op 20 januari zit ik klaar met koffie en wat lekkers en hoop zo veel mogelijk mensen te ontmoeten die interesse hebben in het beter leren van de taal, rekenen of het werken op de computer. Iedereen is welkom.” 

 

Naast het spreekuur is Sabine Sijbom ook telefonisch te bereiken via 06 33834681.

Ook in 2020 staan de voorlezers van de VoorleesExpress weer klaar voor gezinnen in de gemeente Dalfsen om voor te lezen. Dat is belangrijk, want door voorlezen zet je in op gelijke kansen in het onderwijs. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Naast de bestaande gezinnen zoekt de VoorleesExpress nieuwe gezinnen om voor te lezen. Daarom doen we een oproep aan deze gezinnen om zich aan te melden. Ook roepen we mensen op die een gezin kennen dat in aanmerking kan komen, om deze gezinnen op de VoorleesExpress te wijzen.

Gezinnen die meedoen met de VoorleesExpress krijgen een half jaar lang bezoek van een vrijwilliger die bij hen thuis komt om voor te lezen en taalspelletjes te doen. Samen met de ouders streeft de vrijwilliger ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen. De VoorleesExpress helpt hen daarbij.

Mensen die willen deelnemen aan de VoorleesExpress of een gezin kennen dat in aanmerking komt kunnen zich melden bij: Nicolet Korenblik, projectleider VoorleesExpress via

.

De afgelopen maanden heeft Janko Ekkel, uitgever, auteur en schrijfcoach, op een interactieve manier de vijfdelige workshop SCHRIJVEN gegeven.
Dit vond plaats in De Spil te Nieuwleusen, in samenwerking met de bibliotheek.

Volgens de deelnemers waren het vijf fantastische avonden, waarin met veel enthousiasme de belangrijkste elementen van het schrijven aan bod zijn gekomen, waaronder: Personages bedenken, vertonend schrijven, zintuiglijke waarnemingen, structuur, conflict en openingsscène, perspectief etc.

De volgende schrijvers hebben de vijfdelige workshop succesvol afgesloten:
Edith Spanninga
William Teerlinck
Bertus Grotenhuis (helaas niet op de foto)

Afgelopen maandag kregen de deelnemende schrijvers, uit handen van Anke Bruggeman, het certificaat SCHRIJVEN.

De volgende vijfdelige workshop zal binnenkort weer worden ingepland. Voorafgaand zal er tijdens een introductieavond informatie worden gegeven over de workshops.

Maandag 6 januari (introductieavond)

Maandag 20 januari (1e workshop)
Maandag 3 februari (2e workshop)
Maandag 24 februari (3e workshop)
Maandag 9 maart (4e workshop)
Maandag 30 maart (5 workshop)www.boekwriter4all.nl

In de Week van de Mediawijsheid lanceert Oefenen.nl in samenwerking met Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen een nieuwe versie van ‘Klik & Tik. Het internet op’. De lancering vindt plaats op donderdag 14 november om 14.00 uur in Kulturhus de Spil in Nieuwleusen. Naast een openingswoord door Anke Bruggeman, directeur van Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen en burgemeester van Dalfsen Erica van Lente, komt schrijfster Marian Berk vertellen over hoe belangrijk het is dat je digitaal mee kunt doen.

Digitale vaardigheden

De bibliotheek vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen en zijn of haar kennis en vaardigheden kan ontwikkelen. Met de Klik & Tik programma’s kan iedereen op een laagdrempelige manier leren omgaan met de computer, het internet en sociale media en daarom biedt de bibliotheek deze cursussen gratis aan. Zo leer je in stapjes digitale basisvaardigheden. Dus een computer of tablet aan- en uitzetten, omgaan met de muis, klikken, slepen, scrollen. Daarna ga je het internet op. Om websites te zoeken, iets te kopen, een reisje te boeken of foto’s te uploaden.

Vanaf 2020 is deze cursus gratis beschikbaar in de bibliotheek in Dalfsen, in Nieuwleusen en in Lemelerveld. Meer informatie over deze cursus is beschikbaar via het Infopunt in het Kulturhus.

Datum lancering: Donderdag 14 november

Aanvang: 14.00 uur

Adres: Kulturhus De Spil in Nieuwleusen / Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen

 De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via

Woensdag 30 oktober is in De Spil in Nieuwleusen de fototentoonstelling Sterke verhalen van sterke vrouwen wereldwijd geopend. Een tiental foto’s en verhalen van vrouwen uit Kenia en Nederland. De foto’s en verhalen zijn nog een aantal dagen te bewonderen.

Tevens heeft Ankie Dunnewind een presentatie gegeven over haar boek :” On bereikbaar”. Een bundel verhalen over vier vrouwen die het land van herkomst ontvluchtten en in Nederland asiel kregen.

In november kunnen alle leerlingen van groep 7 en 8 op de basisscholen in de gemeente Dalfsen zich verdiepen in een spannend en actueel boek, Borealis van Marloes Morshuis. Aan de hand van dit boek gaan leerlingen met elkaar in gesprek over het thema van Nederland Leest Junior: duurzaamheid.

De bibliotheek wil het onderwerp en de campagne graag ondersteunen en schenkt daarom dit jaar elke school één pakket gratis. De leesconsulenten komen de boeken introduceren in de groepen. Ook de brugklassen van het Agnietencollege doen mee aan deze landelijke campagne.

Voor meer informatie:

Nicolet Korenblik
Jeugdspecialist Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen

06-45876830

Winaars van de Online game Codewoord zijn : Jet en Ila uit groep 5 van de A. Baron van Dedemschool uit Hoonhorst.
Speciaal voor de Kinderboekenweek 2019 (2 t/m 13 oktober 2019) konden kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar via de Bibliotheek de online game ‘Codewoord’ spelen. Het spel legt de link tussen het Kinderboekenweekthema ‘Voertuigen’ met als motto ‘Reis mee!’ en de online spel- en
belevingswereld van kinderen van vandaag.
Jet en Ila zijn als winnaar geloot uit de inzenders van het juiste Codewoord. 

Leuk toch wat je met green screen kunt beleven!
Gemaakt bij de workshop green screen op de Roald Dahl dag in de bibliotheek.
De tekening gemaakt door Chantal Dijkman met op de foto Leon Dijkman.

Bij het Infopunt kunnen mensen terecht met al hun vragen over zorg en welzijn: persoonlijke, praktische, complexe of eenvoudige vragen.
Het Infopunt is de plek waar deze vragen verhelderd worden en waar mensen -als dat nodig is- doorverwezen worden naar een gespecialiseerde organisatie.

Voor de bemensing van het Infopunt Nieuwleusen zijn wij op zoek naar meerdere vrijwilligers.
Als vrijwilliger van het Infopunt ben je het eerste aanspreekpunt voor bezoekers van het Infopunt.
Je maakt deel uit van een prettig en collegiaal team van medewerkers van o.a. de Bibliotheek, Saam Welzijn, MEE, Humanitas.

Omvat: 

1 dagdeel per week, bij voorkeur dinsdagochtend, donderdagmiddag of donderdagavond.

 2 uren per week

Wij vragen:

Bereid om in een rooster mee te draaien - Bereid om training en scholing te volgen - Je kunt op gepaste wijze met vertrouwelijke informatie omgaan en respecteert de privacy van mensen

Wij bieden:

Je wordt ingewerkt en begeleid door medewerkers van Saam welzijn.

Training in o.a. vraagverheldering en de sociale kaart van Dalfsen.

Voor meer informatie en/of aanmelden:

Alie Buit
tel. 06 519 82259; e-mail:  

‘Werken met de e-overheid’ 

Voor mensen die nieuw in Nederland komen wonen kan de Nederlandse maatschappij ingewikkeld in elkaar steken. Met name het doorgronden van de verschillende (digitale) overheidsdiensten is geen makkelijke opgave voor grote groepen mensen. Dit geldt ook voor vluchtelingen. 

Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen gaat vanaf het najaar 2019, in samenwerking met Saam Welzijn, de cursus ‘Werken met de e-overheid’ organiseren voor vluchtelingen.  Hiervoor is de Bibliotheek op zoek naar een docent.