Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), privacy beleid

Bibliotheken verwerken privacy gevoelige informatie van de leden. Privacy gevoelige informatie vindt voor een belangrijk deel plaats tussen de ICT systemen van de openbare bibliotheken (verenigd in de Vereniging van Openbare Bibliotheken VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB). De KB is bij wet eindverantwoordelijk voor al het digitale verkeer van en tussen bibliotheken (landelijke digitale infrastructuur en digitale basisdiensten).  De VOB en de KB hebben de gevolgen van de invoering van de AVG onderzocht en besproken met de branche (bibliotheken). Juridische implicaties zijn onderzocht en vastgesteld is dat de KB en de bibliotheken, op grond van de Wsob, voor de meeste digitale basisdiensten samen de verwerkingsverantwoordelijken zijn. Juridische afspraken zijn gewijzigd. De bibliotheek Dalfsen – Nieuwleusen heeft de documenten ondertekend en is daarmee akkoord met de inhoud van de Regeling KB – lokale bibliotheken d.d. 9 juli 2018. Voor meer informatie kunnen wij u verwijzen naar de website van de VOB: http://www.debibliotheken.nl/bedrijfsvoering/juridisch/avg/

Voor nadere informatie over de digitale basisdiensten verwijzen wij u naar https://www.kb.nl/ob

Voor vragen, verzoeken en klachten over de landelijke digitale diensten kunt u contact opnemen met de KB en voor lokale digitale diensten met onze bibliotheek.