Anton Erich Voorzitter
Yvonne te Woerd Secretaris
Henk van 't Hag Penningmeester
Dick ten Klooster Algemeen lid
Jan Sjirk Rodenboog  Algemeen lid
Eline Ruinemans Algemeen lid
Mineke Kranendonk Algemeen lid

logo