Toekomststrategie

Sinds 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Wsob) van kracht. De wet schrijft voor dat elke bibliotheek verplicht zich bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling en verbetering van maatschappelijke kansen.
De bibliotheek biedt de mogelijkheid tot lezen, leren, informeren, ontmoeting en debat en het kennis laten maken met kunst en cultuur.

Onze bibliotheek heeft deze wettelijke kaders, via de provinciale programmalijnen vertaalt in 3 thema’s te weten:

  • Iedereen doet mee: het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van de maatschappelijke kansen
  • Jeugd en Onderwijs: samen met het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs activiteiten initiëren die onze jeugd inspireert en motiveert tot het vergroten van de eigen kennis. De 21ste eeuwse vaardigheden zijn daarvoor het vertrekpunt.
    Naast boeken zijn andere informatievormen belangrijk zoals beelddagboeken, muziek, games, vlogs en debatsessies.
  • Cultuur: het actief bevorderen van cultuuruitingen die de bovenstaande 2 thema’s kunnen ondersteunen.

In de kadernota en het meerjarenbeleidsplan tot 2022 kunt er u meer over lezen.