Toekomststrategie

Onze missie

Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen is er voor iedereen. Bij ons kun je je leven lang terecht voor je persoonlijke ontwikkeling. Wij helpen je om zelfstandig mee te kunnen doen aan de maatschappij, zodat je op je eigen manier kan bijdragen. Bij ons kun je ontdekken, lezen, leren, elkaar ontmoeten en inspireren en je informeren. Wij stimuleren kennismaking met cultuur, ontmoeting en debat.

Onze visie

We zijn als bibliotheek onafhankelijk en doen ons werk samen met de inwoners en met onze partners in de kinderopvang en het onderwijs, in het sociaal domein en in de culturele sector om kinderen en volwassenen te bereiken.

Meerjarenbeleidsplan

Ons meerjarenbeleidsplan is gebaseerd op de WSOB (Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen) en het Bibliotheekconvenant 2020-2023. Daarnaast zijn lokale ontwikkelingen en het preventiebeleid van de gemeente Dalfsen medebepalend voor ons beleid

We werken de komende jaren aan 3 maatschappelijke opgaven te weten:

  1. Geletterde samenleving
  2. Participatie in de (informatie)samenleving
  3. Een leven lang ontwikkelen

In het meerjarenbeleidsplan 2023-2026 kunt u er meer over lezen.