2018                                                            

Contributies
 
tot 18 jaar
gratis
vanaf 18 jaar
€ 42,50
Voorschoolse instellingen
€ 42,50
Incassokorting op het contributietarief per jaar   €   1,00
Groepsabonnementen Primair Onderwijs
 
- tot 100 leerlingen
€ 50,00
- 100 tot 200 leerllingen 
€ 80,00
- meer dan 200 leerlingen 
€ 100,00

Projectcollecties Rijnbrink

 
Periode hele schooljaar
Leentermijn 4 weken
Kosten groot abonnement € 92,50
Kosten klein abonnement € 51,90
Kosten eenmalige projectcollectie € 35,00
 

prijs is exclusief 6% BTW

Boek-aan-huis-dienst
€ 42,50
Vakantieabonnement (één maand geldig)
€ 4,00
Vergoedingen
 
Duplicaatpas
€  3,50
Telaatgelden €  0,15 
   
Reserveringen  
Reserveringskosten binnen Overijssel
gratis
Reserveringskosten buiten Overijssel
€ 3,50
Aanvragen Muziekweb €  3,00
Aanvragen van CD's in Overijssel €  2,00
Niet opgehaalde reservering €  1,00

De reservering dient binnen 10 dagen na binnenkomst
te worden opgehaald.

 
Kopieën
 
Fotokopie zwart/wit
€   0,10
Fotokopie kleur
€   0,50
Fotokopie A3 zwart/wit
€   0,15
Fotokopie A3 kleur
€   1,00

 

Maximaal uitstaande bedragen
Bij overschrijding van nog te betalen bedragen aan de bibliotheek (telaatgelden, leengelden, etc.) van het maximumbedrag van € 5 wordt de pas geblokkeerd en dient er eerst betaald te worden, voor er verdere bibliotheekactiviteiten ontplooid kunnen worden. Datzelfde geldt voor bedragen (ook minder dan € 5) die langer dan drie maanden uitstaan.
Abonnementsgelden zijn van deze regeling uitgezonderd. Niet tijdig betalen van het abonnementsgeld leidt echter ook tot blokkade van de pas.